Region Örebro Län Bäddmaterial Omtag 2

Bäddmaterial Omtag 2

Varuförsörjningen, UPPSALA

Madrass standard kallskum, madrass förebyggande

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00059 Bäddmaterial Omtag 2

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:51. SKUMMADRASS FÖREBYGGANDE, MED EVAKUERINGSFUNKTION53. SKUM- OCH LUFTMADRASS

Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 12 000 000 SEK. Takvolymen värderas med en skälighetsbedömning av verksamhetens behov.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2023-02-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2024-08-31

Avtalslängden är 19 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2022-00059