Region Örebro Län Avrop område kommunikationstjänster avseende Fasta- och mobila operatörstjänster

Avrop område kommunikationstjänster avseende Fasta- och mobila operatörstjänster

Region Örebro Län, Örebro

Avrop avseende fast- och mobila operatörstjänster

Regionen har för avsikt att avropa förbindelser för datakommunikation.

Regionen ansvarar för driften av ett eget IP-nät (nivå 3-nät) över punkt till punkt förbindelser. Datakommunikationsnätet används för att förmedla realtidsapplikationer som telefoni, video och även applikationer för multimedia över IP.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS5516