Region Örebro Län Avrop Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar - Licenspartner

Avrop Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar - Licenspartner

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län efterfrågar en licenspartner för hantering av Regionens inköp och förvaltning av licenser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS4407