Region Örebro Län Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar

Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Programvarulösningar

Region Örebro Län, Örebro

Avropet avser en Licenspartner som ska leverera licenser med tillhörande programvaror.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-09-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS5516