Region Örebro Län Autoinjektor för radiofarmaka till PET/CT undersökningar

Autoinjektor för radiofarmaka till PET/CT undersökningar

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 1 st. autoinjektor för radiofarmaka till PET/CT undersökningar med ramavtal för utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial för leverans till Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

24/5