Autoguide

Region Örebro län, Örebro

Direktupphandling av 1 st. Autoguide för neurokirurgi, specifikt för biopsier. Region Örebro län genomför upphandlingen. Utrustningen som ska upphandlas kommer användas för daglig klinisk verksamhet. Utrustningen kommer att placeras inom Område specialiserad vård, Region Örebro län.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0094