Region Örebro Län Återkommande besiktning av hissar, portar, lyft- och tryckkärlsanordningar samt besiktning och service av patientlyftar

Återkommande besiktning av hissar, portar, lyft- och tryckkärlsanordningar samt besiktning och service av patientlyftar

Region Örebro Län, Örebro

Återkommande besiktning av hissar, portar, lyft- och tryckkärlsanordningar samt besiktning och service av patientlyftar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS10917