Region Örebro Län Anestesi- och Intensivvårdsmaterial

Anestesi- och Intensivvårdsmaterial

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-0003 Anestesi- och Intensivvårdsmaterial

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktområden:Andningsballonger/blåsor, andningstränare, befuktningsflaskor/system, CPAP-masker och set, syrgasmasker, narkosmasker, nebulisering, filter, fukt/värmeväxlare, sugkatetrar, slutna sugsystem, andningsslangar och system.

Upphandlingen omfattar huvudsakligen följande produktgrupper: Andningsballonger/blåsor, andningstränare, befuktningsflaskor/system, CPAP-masker och set, masker- syrgas, narkos, nebulisering, filter, fukt/värmeväxlare, sugkatetrar, slutna sugsystem, andningsslangar och system.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-0003 Anestesi- och Intensivvårdsmaterial

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktområden:Andningsballonger/blåsor, andningstränare, befuktningsflaskor/system, CPAP-masker och set, syrgasmasker, narkosmasker, nebulisering, filter, fukt/värmeväxlare, sugkatetrar, slutna sugsystem, andningsslangar och system.

Upphandlingens värde:Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 177 600 000 SEK. Takvolymen värderas med en skälighetsbedömning av verksamhetens behov.Varuförsörjningen garanterar inga volymer för den kommande avtalsperioden.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2022-03-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2024-02-29

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2020-0003