Region Örebro Län 3D-skrivare för anatomiska utskrifter

3D-skrivare för anatomiska utskrifter

Region Örebro, Örebro

Röntgenkliniken avser att anskaffa en 3D-skrivare för att utöka och förbättra möjligheterna till visualisering av anatomi och patologi, för såväl kliniskt bruk som för utbildning. Utrustningen kommer också användas för kirurgisk planering, framtagande av kirurgiska hjälpmedel (t ex sågmallar att använda peroperativt) och forskning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-08-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2018-0104