Ramunderstaden AB Kompetens för upphandlingsverksamhet

Kompetens för upphandlingsverksamhet

Åtvidabergs kommun, Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun önskar för kommunerna Åtvidaberg, Kinda och Finspång samt bostadsbolaget Ramunderstaden i Söderköping och Kommunalförbundet ITSAM, få in ansökningar till dynamiskt inköpssystem (DIS) för oregelbundna behov av kompetens för upphandlingsverksamhet.

Som exempelvis:

Framtagande av kompletta eller delvisa upphandlingsdokument, med beställarens malldokument som utgångspunkt.

Granskning och kvalitetssäkring av dokument, i den omfattning som önskas av beställaren.

Agera huskonsult med varierande arbetsuppgifter. Med huskonsult menas att vara på plats eller i direkt kontakt vid regelbundna tillfällen under en längre period.

Rådgivning i konkreta upphandlingsfrågor.

Åtvidabergs kommun önskar för kommunerna Åtvidaberg, Kinda och Finspång samt bostadsbolaget Ramunderstaden i Söderköping och Kommunalförbundet ITSAM, få in ansökningar till dynamiskt inköpssystem (DIS) för oregelbundna behov av kompetens för upphandlingsverksamhet.

DISet avser beställarens behov av kompetens för kommunal upphandlingsverksamhet. I första hand för genomförande av offentliga upphandlingar enligt LOU, LUF & LUK, men även för andra konsultativa tjänster som avtalsformulering, vägledning i praktiska frågor, juridisk vägledning kring tillämpning och praxis, kvalitetssäkrande granskning av dokument inom det offentliga upphandlingsområdet.Upphandlande myndigheter och enheter som omfattas av detta DIS kan ha befintliga ramavtal som delvis täcker efterfrågade tjänster. Dessa avtal gäller parallellt för sig utan påverkan av detta DIS, till den tid de upphör. DISet garanterar inga volymer.

I uppdragen ingår att kunna understödja beställarens upphandlingsverksamhet, ibland självständigt och med helhetsansvar. Som exempel nämns:

Framtagande av kompletta eller delvisa upphandlingsdokument, med beställarens malldokument som utgångspunkt.

Granskning och kvalitetssäkring av dokument, i den omfattning som önskas av beställaren.

Agera huskonsult med varierande arbetsuppgifter. Med huskonsult menas att vara på plats eller i direkt kontakt vid regelbundna tillfällen under en längre period.

Rådgivning i konkreta upphandlingsfrågor.

Sista ansökningsdag
2014 dagar kvar

(2029-06-05)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

2018/61