Piteå Renhållning och Vatten AB Krangatan: Ombyggnation av gata och VA samt ny GC-väg

Krangatan: Ombyggnation av gata och VA samt ny GC-väg

Piteå kommun, PITEÅ

Upphandling av anläggningsentreprenadarbeten på Krangatan i Piteå kommun.

Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig gata samt anläggande av ny kantstensavskild gång- och cykelväg. Va-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas. Sträckan är ca 635 meter.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

23INK034