Piteå Renhållning och Vatten AB Biologisk behandling av matavfall

Biologisk behandling av matavfall

Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag, ÖJEBYN

Upphandlingen avser mottagning, biologisk behandling och slutligt omhändertagande av det avfall som Pireva tar emot i fraktionen källsorterat restavfall. Omfattningen bedöms till ca 2 700 ton per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

5.2024.15