Östersundshem Aktiebolag Takbyte Lit-Söre 2:12

Takbyte Lit-Söre 2:12

Östersundshem AB, ÖSTERSUND

Östersundshem är ett kommunalägt allmännyttigt bostadsföretag i Östersund.

Som ett led i det planerade underhållet avser Östersundshem under sommarhalvåret 2019 genomföra takbyte på 1 st flerbostadshus samt 1 st förrådsbyggnad inom fastigheten Lit-Söre 2:12

Byggnadsyta bostadshus ca 520 m2 förråd ca 80 m2 (takytan ej beräknad)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/6