Östersundshem Aktiebolag Takbyte Höghuset kv Häradskrivaren 7

Takbyte Höghuset kv Häradskrivaren 7

Östersundshem AB, ÖSTERSUND

Östersundshem är ett kommunalägt allmännyttigt bostadsföretag i

Östersund

Som ett led i det planerade underhållet avser Östersundshem under

sommarhalvåret 2019 genomföra takbyte på 1 st flerbostadshus

(höghuset) inom Kv Häradsskrivaren I Östersund

Byggnadsyta ca 278 m2 (takytan ej beräknad).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/10