Östersundshem Aktiebolag Ramavtal - Yttre skötsel Frösön, Torvalla - Östersundshem AB

Ramavtal - Yttre skötsel Frösön, Torvalla - Östersundshem AB

Östersundshem AB, ÖSTERSUND

Entreprenaden omfattar teknisk fastighetsförvaltning, tillsyn och skötsel av mark och byggnader för Östersundshems fastigheter i Torvalla respektive Frösön. Upphandlingen är uppdelad på två anbudsområden.

UF1 ALLMÄN ORIENTERING

Entreprenaden omfattar snöröjning och halkbekämpning av gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, vid piskplatser etc. samt skötsel av utemiljön vid bostäder, äldreboenden, industrilokalersom ägs eller förvaltas av Beställaren i Östersunds kommun. Entreprenadens omfattning framgår av under UF.3.2..2 angivna handlingar i upphandlingsdokumentet.Utemiljön / SnöröjningSkötselytor framgår av K1 Omfattning. Utförande av skötseln ska ske enligt i kontraktet ingående bilagor. Variationer kan förekomma mellan åren beroende på t ex ändrad skötselinriktning eller inköp/försäljning av fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/42