Östersundshem Aktiebolag Markentreprenad för nyproduktion, Kv Tallbo Östersund

Markentreprenad för nyproduktion, Kv Tallbo Östersund

Östersundshem AB, ÖSTERSUND

På fastighet Tallåsen 1 pågår nyproduktion av 5 punkthus.

Denna upphandling omfattar markarbeten i samband med denna nyproduktion. Markentreprenaden innefattar bl.a. gräsmattor, växtytor samt hårdgjorda ytor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

19/8