Orust kommun Transporter av brännbart avfall och matavfall

Transporter av brännbart avfall och matavfall

Orust Kommun, HENÅN

Uppdraget omfattar transport från Månsemyrs avfallsanläggning för slutbehandling/förbränning av avfall samt tillhandahållande av containrar för resp. avfallstyp. Årsvolymen uppskattas till ca:

- 5-6000 ton/år brännbart avfall (varav 1,9 ton hushållens restavfall, 2,8 ton är bygg- och rivningsavfall, resterande är grovavfall från hushåll)

- 7-800 ton/år matavfall

Uppdraget omfattar transport från Månsemyrs avfallsanläggning för slutbehandling/förbränning av avfall samt tillhandahållande av containrar för resp. avfallstyp. Årsvolymen uppskattas till ca:

- 5-6000 ton/år brännbart avfall (varav 1,9 ton hushållens restavfall, 2,8 ton är bygg- och rivningsavfall, resterande är grovavfall från hushåll)

- 7-800 ton/år matavfall

Uppdraget omfattar transport från Månsemyrs avfallsanläggning för slutbehandling/förbränning av avfall samt tillhandahållande av containrar för resp. avfallstyp. Årsvolymen uppskattas till ca:

- 5-6000 ton/år brännbart avfall (varav 1,9 ton hushållens restavfall, 2,8 ton är bygg- och rivningsavfall, resterande är grovavfall från hushåll)

- 7-800 ton/år matavfall

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

28-2017