Orust kommun Automatikskåp till pumpstationer 1-9

Automatikskåp till pumpstationer 1-9

Orust kommun, Henån

Kravspecifikation

Definitioner

Beställare/upphandlande enhet (B)

Leverantör/anbudslämnare (L)

Underleverantör (UE)

Upphandlingsdokument (FFU)Upphandlande myndighet

Orust kommun, org.nr: 212000-1314Beställarens kontaktperson för uppdraget

Tommy Nielsen, projektledare VA

Tel: 0304-33 45 84

Epost: tommy.nielsen@orust.seUpphandlingsform

Upphandlingen genomförs genom direktupphandling med/utan annonsering enligt 19 kap. LOU - Lag (2016:1145) om upphandling.Omfattning/uppdragsbeskrivning

Se bilaga Omfattning/uppdragsbeskrivning samt bilaga Teknisk handbok VA 2017 rev.1.0.4.

För visning av arbetsområdet kontaktar beställaren kontaktperson.Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen. L är skyldig att leverera det verkliga behovet.Krav på leverantör

Företagspresentation

B kan komma att begära en företagspresentation i samband med en eventuell anbudsgenomgång på plats inom Orust kommun. Presentationen kan innehålla till exempel etablerings år, antal anställda, omsättning, placeringsort, specialområden med mera.Erfarenhet och kompetens

L skall ha minst två års erfarenhet av liknande uppdrag och omfattning som efterfrågas i detta FFU. För nystartade L skall personer i driftsledning ha minst tre års erfarenhet av liknande uppdrag och omfattning. På begäran från B skall L kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.

L ansvarar för att uppdraget utförs av personal med den utbildning, kompetens och behörighet som fodras och att personalen har kunskap om de lagregler som gäller för tjänstens utförande.Ekonomisk och finansiell ställning

B kan komma att via kreditupplysning kontrollera att L har en tillräcklig ekonomisk ställning, bland annat kreditvärdighet och betalningsförmåga.
L skall på begäran lämna en godtagbar förklaring för att klarlägga att L uppfyller skallkraven. Nystartat företag skall på begäran visa att L har en stabil ekonomisk bas.
B skall endast anta sådan L som i föreskriven ordning är registrerade för redovisning och betalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt samt arbetsgivaravgift.(F-skatt), enligt förhållanden i LOU (2016:1145) 13 kap. Intyg från behörig myndighet som utvisar att L betalt föreskrivna skatter och avgifter i det land L är etablerad, skall på begäran skickas in.


Information: Vid kreditbedömning av enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag kommer upplysningskopia att skickas till den adress där företaget är registrerat samt till de personer som är ansvariga för företaget.Registrering

L skall vara registrerad i aktiebolags-, handels-, föreningsregistret eller motsvarande register som förs i det land där L verksamhet är etablerad.Krav på tjänsten/varan

Arbetets genomförande

Se bilaga Teknisk handbok 2017 rev. 1.0.4.

B förbehåller sig rätten att avbryta uppdraget om L inte fullgör uppdraget enl. avtalad specifikation. L har då ej rätt till ytterligare ersättning än för utfört godkänt arbete.Pris

Pris ska anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms, pris ska avges per automatikskåp inkl. installationskostnad.

Samtliga lämnade priser i denna handling inbegriper fullständig kostnadsersättning. Exempelvis för hjälpmedel, fordon, bränsle, kilometerersättning, verktyg, etableringar, skrotningsavgifter, förbrukningsmaterial, planering, arbetsledning, skadehandläggning, möten, beredskap, upphandling samt vinst och risk.

Om det visar sig att material som inte ingår i installationen behöver bytas skall en äta upprättas och godkännas.Utvärdering

Det anbud som uppfyller och accepterar samtliga ställda krav och lämnar lägsta pris kommer att antas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-06-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2017-05-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

51-2017