Örebro kommuns upphandlingar Upphandling av Snöröjning och halkbekämpning

Upphandling av Snöröjning och halkbekämpning

Örebro kommun, Örebro

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande snöröjning och halkbekämpning. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2016-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2016-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1396/2015