Örebro kommuns upphandlingar Teknisk service på kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla, vers. 2

Teknisk service på kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla, vers. 2

Örebro kommun, ÖREBRO

Kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla: Felavhjälpande underhåll, reparationer, kontroll, beredskap mm. Eventuellt inköp av ny utrustning. Förebyggande underhåll och service löpande på i förhand fastställda intervall som bestäms efter dialog mellan avtalsparterna. Reparationer vid oplanerade driftavbrott.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör/anbudsgivare) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM"), behov av Teknisk service av kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 745/2023