Örebro kommuns upphandlingar Systemstöd för kompetenshantering och lärande (talent management solution)

Systemstöd för kompetenshantering och lärande (talent management solution)

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Intresserade Leverantörer inbjuds genom denna Ansökningsinbjudan att lämna ansöka om att få ta del av anbudsinfordran och att få lämna anbud på Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM"), och dess bolag upphandling av införande av Systemstöd för kompetenshantering och lärande (talent management solution). Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-04-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1435/2022