Örebro kommuns upphandlingar Request for information inför upphandling avyttring av fordon

Request for information inför upphandling avyttring av fordon

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Upphandlingsenheten på Örebro kommun planerar att genomföra en upphandling avseende avyttring fordon och önskar därför få viss information ifrån möjliga leverantörer, så kallad Request för information (RFI).Syftet med denna RFI är att ge kommunen information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsdokument genom att ta vara på branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Detta är ett tillfälle att lyfta frågor och synpunkter för att kommande ramavtal ska få ett bra resultat.En RFI innebär inte att kommunen har någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i en RFI.

Upphandlingsenheten på Örebro kommun planerar att genomföra en upphandling avseende avyttring fordon och önskar därför få viss information ifrån möjliga leverantörer, så kallad Request för information (RFI).

Syftet med denna RFI är att ge kommunen information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsdokument genom att ta vara på branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Detta är ett tillfälle att lyfta frågor och synpunkter för att kommande ramavtal ska få ett bra resultat.

En RFI innebär inte att kommunen har någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i en RFI.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Tos 4164/2023