Örebro kommuns upphandlingar Ramavtalsupphandling för fiberentreprenad i samband med utbyggnad av fibernät

Ramavtalsupphandling för fiberentreprenad i samband med utbyggnad av fibernät

KumBro Stadsnät AB, ÖREBRO

Kumbro Stadsnät AB är en lokal aktör som ägs både av Örebro och Kumla kommun. Kumbro Stadsnät AB bygger ut det lokala fibernätet i båda städerna och på landsbygden. Kumbro Stadsnät AB har under åren byggt ut ett stomnät som täcker stora delar av Örebro och Kumla. Den fortsatta utbyggnaden kommer huvudsakligen att bestå av att ansluta kunder nära det befintliga stomnätet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS-2023-043