Örebro kommuns upphandlingar Ramavtal Konsultstöd Biogaskompetens

Ramavtal Konsultstöd Biogaskompetens

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandlingen avser ramavtal för Konsultstöd avseende Biogaskompetens inom Örebro kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Tos 1495/2023