Örebro kommuns upphandlingar Nytt Stadsarkiv i Örebro

Nytt Stadsarkiv i Örebro

Örebro kommun, ÖREBRO

Denna upphandling avser att hitta lämplig samarbetspartner inför byggnation av ett nytt stadsarkiv i Örebro. Avsikten är att samarbetet ska resultera i ett hyresavtal där Örebro kommun hyr hela Stadsarkivet.

Stadsarkivet ska vara färdigt för tillträde senast 31 mars 2028.

Vi ser fram emot ert anbud med intresse.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 88/2023