Örebro kommuns upphandlingar Flerdagskonferenser inkl. övernattning

Flerdagskonferenser inkl. övernattning

Örebro kommun, ÖREBRO

Flerdagskonferenser inkl. övernattning

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM"), behov av konferensanläggningar för flerdagskonferenser inklusive övernattning. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1076/2022