Örebro kommuns upphandlingar Beläggning, återställning samt justeringsarbeten - Ramavtal Örebro kommun

Beläggning, återställning samt justeringsarbeten - Ramavtal Örebro kommun

Örebro kommun, ÖREBRO

Ramavtalet utgörs av utförandeentreprenader i form av beläggning, återställning samt justeringsarbeten inom Örebro kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1594/2022