Örebro kommuns upphandlingar Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper

Örebro kommun, Örebro

Auktorisationssystemets omfattning

Dessa förskrifter avser auktorisation för insamling och transport till behandling av returpapper från returpappersavlämnare genom så kallad fastighetsnära insamling inom de kommuner som är listade i Bilaga 1 - Kommuner_maxkapacitet och är undantagna reglerna för offentlig upphandling (LOU)..

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för Leverantören att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av returpapper med returpappersavlämnare inom de kommuner som ingår i auktorisationssystemet.

Med returpappersavlämnare avses både verksamhetsutövare och hushåll i flerbostadshus.

Auktorisationen omfattar all fastighetsnära insamling inom respektive kommun. Antalet omfattade fastigheter kan förändras under auktorisationens giltighetstid.

Den auktoriserade ska utföra tjänsterna i den i ansökan angivna omfattningen.Se närmare punkt 6.6.1 i Auktorisationsavtalet.

Auktorisationssystemets giltighetstid

Auktorisationssystemet är giltigt från 2022-01-01 och t.o.m. 2022-12-31 med möjlighet till två (2) förlängning á 12 månader.

Auktorisationssystemet upphör att gälla sex (6) månader efter att Huvudmannen har meddelat om sådant upphörande.

Avtalstid

Auktorisationen träder i kraft när Huvudmannen har godkänt den auktoriserade och undertecknat Auktorisationsavtalet. Auktorisationsavtalet gäller därefter under auktorisationssystemets giltighetstid.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-12-10

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Tn 3930/2021