Nykvarns Kommun TI 2019-2107 Ramavtal Anläggnings- och beläggningsarbeten Nykvarn

TI 2019-2107 Ramavtal Anläggnings- och beläggningsarbeten Nykvarn

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Denna upphandling går ut med förkortad anbudstid då upphandling som avser detta behov avbrutits två gånger tidigare..

Anbud ska vara Telge Inköp AB tillhanda senast: 2020-01-13.

Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är 2019-12-16.

Upphandlingen avser Mark- och anläggningsentreprenader, vägbeläggning och Vägmarkeringar inom Nykvarns Kommun.

Denna upphandling går ut med förkortad anbudstid då upphandling som avser detta behov avbrutits två gånger tidigare.

Anbud ska vara Telge Inköp AB tillhanda senast: 2020-01-13.

Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är 2019-12-16.

Upphandlingen avser Mark- och anläggningsentreprenader, vägbeläggning och Vägmarkeringar inom Nykvarns Kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-13)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2019-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TI 2019-2107