Nykvarns Kommun TI 2019-2041 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, enligt LSS §9 p6.

TI 2019-2041 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, enligt LSS §9 p6.

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Korttidsboende och läger för barn och unga samt vuxna enligt Lagen om särskilt stöd §9 punkt 6.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-19

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

19/112