Nykvarns Kommun TI 2019-2036 Ramavtal Målerientreprenader för Telgebolagen, Södertälje-, Salems- och Nykvarns Kommun

TI 2019-2036 Ramavtal Målerientreprenader för Telgebolagen, Södertälje-, Salems- och Nykvarns Kommun

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Avser invändiga och utvändiga måleriarbeten för Telge AB, Södertälje Kommun, Salems Kommun samt Nykvarns Kommun inklusive dess helägda bolag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TI 2019-2036