Nykvarns Kommun TI 2019-2032 Ramavtal Golv för Telgebolagen, Salems Kommun och Nykvarns Kommun

TI 2019-2032 Ramavtal Golv för Telgebolagen, Salems Kommun och Nykvarns Kommun

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Ramavtal golventreprenader inklusive materiel för olika typer av golv i fastigheter och bostäder.

Beställare: Telge AB, Nykvarns Kommun och Salems Kommun

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TI 2019-2032