Nykvarns Kommun TI 2019-1047 Projektering GC-väg Södertälje och Nykvarn

TI 2019-1047 Projektering GC-väg Södertälje och Nykvarn

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Projektering avseende utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Södertälje och Nykvarn.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TI 2019-1047