Nykvarns Kommun TI 2019-1006B Ramavtal – Rörspräckning och Sliplining av VA-ledningar

TI 2019-1006B Ramavtal – Rörspräckning och Sliplining av VA-ledningar

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Denna upphandling avser ramavtal gällande:

Rörspräckning och sliplining av VA-ledningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

TI 2019-1006B