Nykvarns Kommun TI 2019-1005 Foliering av fordon

TI 2019-1005 Foliering av fordon

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Upphandling avser foliering/stripning av logotyper mm på kommunala fordon.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-05-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TI 2019-1005