Nykvarns Kommun TI 2018-2002 Trygghetslarm för Södertälje Salem Nykvarn & Katrineholms kommun

TI 2018-2002 Trygghetslarm för Södertälje Salem Nykvarn & Katrineholms kommun

Telge Inköp AB , Södertälje

Denna upphandling avser varor/ tjänster för system med Trygghetslarm till respektive kommun som ingår i denna upphandling. Generellt för alla ingående kommuner gäller att denna förfrågan omfattar enbart ordinärt boende (OB) och hemtjänst. Ett undantag finns och det gäller Södertälje kommun där Trygghetslarm ingår även för personer med funktionsnedsättning (VFF) och deras gruppbostäder.

Anbudsförfrågan är uppdelad i fyra anbudsområden:

1. Bemannad larmcentral

2. Plattform för hantering/managering

3. HUB

4. Välfärdssensorer

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

18/121