Nykvarns Kommun TI 2016-1147B Konstgräsplan Nykvarn

TI 2016-1147B Konstgräsplan Nykvarn

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Gammalt konstgräs ska bytas ut och nytt konstgräs skall anläggas i

Furuborgsområdet, Trädgårdsvägen/Björkhemsvägen, Nykvarn.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-04-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TI 2016-1147B