Nykvarns Kommun Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution

Upphandling Södertörn, Haninge

Upphandlingen avser samordnad varudistribution på Södertörn. Det sannolikt största samordnade varuflödet till kommunal verksamhet i Sverige.

Optimerad logistiklösning för miljömässiga vinster, ständiga förbättringar och kontinuerlig utveckling, nöjda godsmottagare. Allt centralt för den lösning som efterfrågas. Ny teknik tillsammans med stor operativ förmåga möjliggör för hållbara, effektiva och ekonomiska lösningar.

Sista anbudsdag
20 dagar kvar

(2019-09-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SUN 2019-050