Nora kommuns upphandlingar Yrkeskläder och skor

Yrkeskläder och skor

Nora kommun, NORA

Nora kommun har avsikt att upphandla kläder och skor till verksamheterna kök och fastighetsskötare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/11