Nora kommuns upphandlingar Vård och behandling vuxna missbukare

Vård och behandling vuxna missbukare

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling av vård- och behandling av vuxna missbrukare på HVB-hem, öppenvård, konsulentstödd familjehemsvård och eftervård.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-01-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Sov 500/2016