Nora kommuns upphandlingar Vård och behandling vuxna missbrukare

Vård och behandling vuxna missbrukare

Örebro kommun, Örebro

Vård och behandling i HVB-hem, öppenvård, konsulentstödd familjehemsvård och eftervård.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2017-01-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2016-11-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Sov 500/2016