Utbildning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, NORA

Utbildningar

Allmän information

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett tekniskt kommunalförbund som arbetar för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förbundet arbetar inom områdena Gata/Trafik, Park/Natur/Idrott, Återvinning, Vatten/Avlopp och Lokalvård. Ytterligare information finns på förbundets hemsida: www.sbbergslagen.se

Härmed inbjuder förbundet Er att inkomma med anbud gällande ramavtal för ett flertal utbildningstjänster.

Omfattning

I denna upphandling finns möjlighet att lämna anbud på ett eller flera av de angivna områdena d.v.s. A, B, C och så vidare.

A Ledarskap

B Entreprenadjuridik och AMA AF

C AMA anläggning

D Byggarbetsmiljösamordnare, planering och utförande BAS-P och BAS-U

E Motorsåg och Röjsåg

F Kranförarutbildning

G Yrkesförarkompetensbevis

H Arbete på väg Steg 1-2 samt 3 (utmärkningsansvarig)

I Vattenprovtagning

J Asbest

K Skylift

L SRY certifiering och Golvvårdsutbildning

M Hantering av brandfarlig och explosiv vara

N Transport av farligt gods ADR1.3

O Traversutbildning inklusive säkra lyft

P Hygienutbildning

Q Förare Truck-, Maskin- och Hjullastare

R Heta arbeten

S Krisledning

T Kundbemötande

U Elsäkerhetsanvisningar

V Kemiska arbetsmiljörisker

Beställaren avser att återkommande genomföra utbildningar enligt ovan, men behov av andra utbildningar kan uppstå under avtalstiden. För utbildningsbehov inom ovanstående anbudsområden kommer antagen leverantör att tillfrågas i första hand.

Leverantör som kan lämna anbud för samtliga utbildningar (i form av utbildningsmäklare eller liknande) kommer att prioriteras vid utvärderingen, under förutsättning att anbudspriserna inte är oskäliga.

Om anbudsgivaren avser att lämna anbud enbart på vissa områden av upphandlingen svara "inget anbud lämnas på detta område" för de områden där inget anbud lämnas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBB2019-086