Nora kommuns upphandlingar Upphandling vård och behandling vuxna missbrukare samt skyddade boenden

Upphandling vård och behandling vuxna missbrukare samt skyddade boenden

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på vård och behandling för vuxna för leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser ramavtal avseende vård och behandling för vuxna.

Under 2019 köpte de medverkande kommunerna vård och behandling tillsammans med skyddat boende för vuxna enligt följande volymer:

HVB: ca 63 200 000 kr

Skyddat boende: ca 30 000 000 kr

Öppenvård: ca 11 400 000 kr

Konsulentstödd familjehemsvård: ca 5 000 000 kr

Stödboende: ca 12 000 000 kr

Upphandlingen värde beräknas bli ca 130 - 140 miljoner kronor/år under avtalsperioden.

Observera att angivna volymer är angivna med hänsyn till nu kända förhållanden och uppskattningar av kommande behov. Förändrad demografi och politiska beslut kan leda till betydande förändringar. Upphandlande myndigheterna garanterar därför inga volymer utan anbudsgivaren ska tillhandahålla den upphandlade tjänsten i den omfattning som betingas av det verkliga behovet under avtalsperioden.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-2122 Arboga kommun 212000-1983 Askersunds kommun 212000-1934 Degerfors kommun 212000-1926 Hallsbergs kommun 212000-1942 Hällefors kommun 212000-1991 Karlskoga kommun

212000-1975 Kumla kommun 212000-2056 Kungsörs kommun

212000-2114 Köpings kommun 212000-1918 Laxå kommun 212000-2981 Lekebergs kommun 212000-2015 Lindesbergs kommun 212000-1959 Ljusnarsbergs kommun 212000-2007 Nora kommun

212000-2031 Surahammars kommun

212000-1967 Örebro kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 749/2020