Nora kommuns upphandlingar Upphandling brand- och säkerhetsskåp

Upphandling brand- och säkerhetsskåp

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på Brand- och säkerhetsskåpför leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på Brand- och säkerhetsskåpför leverans till de upphandlande myndigheterna.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1983 Askersunds kommun 212000-1934 Degerfors kommun 212000-1926 Hallsbergs kommun 212000-1991 Karlskoga kommun

212000-1975 Kumla kommun 212000-2015 Lindesbergs kommun 212000-1959 Ljusnarsbergs kommun 212000-2007 Nora kommun

212000-1967 Örebro kommun

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser ramavtal på Brand och säkerhetsskåp för successiva avrop.

Uppskattad volym per upphandlande myndighet för en ramavtalsperiod på 4 år:

Askersunds kommun - 300000 kr

Degerfors kommun - 100000 kr

Hallsbergs kommun - 180000kr

Karlskoga kommun - 200000 kr

Kumla kommun - 200000kr

Lindesbergs kommun - 160000 kr

Ljusnarsbergs kommun - 160000 kr

Nora kommun - 100000 kr

Örebro kommun - 4000000 kr

Observera att angivna volymer är angivna med hänsyn till nu kända förhållanden och uppskattningar av kommande behov. Förändrad demografi och politiska beslut kan leda till betydande förändringar. Upphandlande myndigheterna garanterar därför inga volymer utan anbudsgivaren ska tillhandahålla den upphandlade tjänsten i den omfattning som betingas av det verkliga behovet under avtalsperioden

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

ks 1115/2019