Nora kommuns upphandlingar Upphandling av system för uppföljning av livsmedel

Upphandling av system för uppföljning av livsmedel

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal på system för upphandling och uppföljning av livsmedel för leverans till de upphandlande myndigheterna (se avsnitt 1.1.4).

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Denna upphandling ersätter den tidigare avbrutna upphandlingen med Dnr Ks 650/2016

Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr      Upphandlande myndighet

212000-2122          Arboga kommun 212000-1983          Askersunds kommun        212000-1934          Degerfors kommun     212000-1926          Hallsbergs kommun            212000-1942          Hällefors kommun            212000-1991          Karlskoga kommun            212000-1975          Kumla kommun              212000-2056          Kungsörs kommun            212000-2114          Köpings kommun 212000-1918          Laxå kommun            212000-2981          Lekebergs kommun            212000-2015          Lindesbergs kommun            212000-1959          Ljusnarsbergs kommun   212000-2007          Nora kommun 212000-2031          Surahammars kommun 212000-1967          Örebro kommun

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser avtal  avseende System för upphandling och uppföljning av livsmedel.

Livsmedelsupphandlingar i Örebro län samt Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar sker i samverkan. För att lyckas optimalt i detta arbete finns behov av ett systemstöd för arbete med upphandling, utvärdering, uppföljning och statistik av livsmedel och livsmedelsinköp.

För närvarande hanteras 18 avtal inom de upphandlande myndigheterna.

Antalet kan komma att öka under avtalsperioden.

Angiven volym är endast en uppskattning, inga volymer garanteras under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1005/2017