Nora kommuns upphandlingar Upphandling av sårvårds- och övrigt sjukvårdsmaterial

Upphandling av sårvårds- och övrigt sjukvårdsmaterial

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på sjukvårdsmaterial.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på sjukvårdsmaterial.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000–2122 Arboga kommun

212000-1983 Askersunds kommun 212000-1934 Degerfors kommun 212000-1926 Hallsbergs kommun 212000-1942 Hällefors kommun 212000-1991 Karlskoga kommun

212000-1975 Kumla kommun

212000-2056 Kungsörs kommun

212000-2114 Köpings kommun

212000-1918 Laxå kommun 212000-2981 Lekebergs kommun 212000-2015 Lindesbergs kommun 212000-1959 Ljusnarsbergs kommun 212000-2007 Nora kommun 212000-1967 Örebro kommun

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser ramavtal avseende sjukvårdsmaterial.

Beräknad volym för ramavtalet är ca 80 miljoner kr fördelat på Örebro kommun med ca 50% och övriga kommer tillsammans ca 50% under en ramavtalsperiod på fyra år.

Observera att angivna volymer är angivna med hänsyn till nu kända förhållanden och uppskattningar av kommande behov. Förändrad demografi och politiska beslut kan leda till betydande förändringar. Upphandlande myndigheterna garanterar därför inga volymer utan anbudsgivaren ska tillhandahålla de upphandlade varorna i den omfattning som betingas av det verkliga behovet under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 748/2020