Nora kommuns upphandlingar Upphandling av resebyråtjänster inklusive bokning av på hotell eller konferensanläggningar

Upphandling av resebyråtjänster inklusive bokning av på hotell eller konferensanläggningar

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandlingen avser ramavtal på resebyråtjänster där bokning av övernattning på hotell och konferensanläggningar ska ingå.Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Upphandlande myndighet:

Kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro, samt förbund / bolag Kumla Bostäder, Nerikes brandkår, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Västerporten Fastigheter i Örebro AB, ÖrebroBostäder AB

Upphandlande myndigheter avser att träffa avtal med en (1) leverantör av resebyråtjänster hos vilken några av de upphandlande myndigheterna också vill inkludera bokning av hotell och konferensanläggning med  övernattning. Resebyråtjänster avser såväl individuella resor som gruppresor, bokning av transportmedel och hyrbil över hela världen.

Dagkonferenser, dvs konferenser utan övernattning ingår ej. Chartrade bussresor ingår ej.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2017-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1518/2016