Nora kommuns upphandlingar Upphandling av ramavtal för ventilationstjänster

Upphandling av ramavtal för ventilationstjänster

Norabostäder Aktiebolag, NORA

Upphandling av ramavtal för ventilationstjänster för Nora Fastigheter och Norabostäder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

190918