Nora kommuns upphandlingar Upphandling av Partner/Nya Karlsängskolan Nora kommun

Upphandling av Partner/Nya Karlsängskolan Nora kommun

Nora Fastigheter AB, NORA

Denna upphandling är en totalentreprenad med partnering som arbetssätt och omfattar nyproduktion av en högstadieskola ”Nya Karlsängskolan”. Beställaren söker med den här upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och med största möjliga samhällsnytta i tydligt fokus.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

NF 2019-001