Nora kommuns upphandlingar Upphandling av ärendehanteringssystem/Diarie till Nora kommun

Upphandling av ärendehanteringssystem/Diarie till Nora kommun

Nora kommun, NORA

Digitalt system för Nora kommuns ärende-, dokument- och nämndprocess.Lot nr.: 1

Generell del

Upphandling av ärendehanterings-och diariesystem till Nora kommun

Last tender date: 06/09/2024 21:59:58

Type of contract: Services

Authority: Nora kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18126

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18126&GoTo=Tender

Duration contract start date : 12/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 03/30/2027 00:00:00Lot nr.: 2

Avtal Ärendehanteringssystem/Diarie

ärendehanterings-och diariesystem till Nora kommun

Last tender date: 06/09/2024 21:59:58

Type of contract: Services

Authority: Nora kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18126

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18126&GoTo=Tender

Duration contract start date : 12/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 03/30/2027 00:00:00

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

KS2023-349